Дейности по проекта:

Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез използване на ИКТ, ISO консултации и метод на туристическия стимул между България и Бивша югославска република Македония.
Основните дейности, които този проект включва са:

ISO Консултации

ISO Консултации за 12 туристически организации (6 в България и 6 в БЮРМ), които осигуряват устойчивост от предишния проект FreshAir 2 и представляват утвърждаване на добри практики за увеличаване на икономическия капацитет на туристическия бизнес в трансграничния регион

Изследване на Туристическия стимул

Втората основна дейност е изследването на Туристическия стимул. Туристическият стимул е бизнес пътуване, която е предназначено да мотивира или да предизвика действия, като награда за тези действия от служители или бизнес партньори.

Tриезична книга

за представяне на метода на туристическия стимул като средство за засилване на икономическата привлекателност на трансграничния регион

Статия 28.09.2017

Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез употребата на ИКТ, ISO консултации и метода на туристическия стимул между България и БЮРМ, финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България- Македония 2014-2020.
Партньори по проекта: Организация на жените- Щип, БЮРМ и Търговско-промишлена палата-Благоевград, България
На 28 септември 2017г. Търговско-промишлена палата- Благоевград организира Финална конференция в рамките на проект „Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез употребата на ИКТ, ISO консултации и метода на туристическия стимул между България и БЮРМ“, финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България- Македония 2014-2020.
Събитието се проведе в Бизнес центъра на ул. „Иван Михайлов“ 1, ет. 7. По време на Финалната конференция бяха представени и дискутирани следните теми:
Презентиране на проекта- общи цели и резултати
Представяне на резултати от дейност „Изследване на туристическия стимул в област Благоевград“
Представяне на резултати от дейност „ ISO консултации“ за внедряване на система за управление на качеството /СУК/, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2015

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No 2014TC16I5CB006. The contents of this publication are the sole responsibility of Chamber of commerce and industry- Blagoevgrad and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

Статия 28.09.2017

Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез употребата на ИКТ, ISO консултации и метода на туристическия стимул между България и БЮРМ, финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България- Македония 2014-2020.
Партньори по проекта: Организация на жените- Щип, БЮРМ и Търговско-промишлена палата-Благоевград, България
На 28 септември 2017г. Търговско-промишлена палата- Благоевград проведе Финална конференция в рамките на проект „Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез употребата на ИКТ, ISO консултации и метода на туристическия стимул между България и БЮРМ“, финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България- Македония 2014-2020.
Изпълнението на договора по проекта приключва на 17.10.2017г.
По време на проекта е извършено „Изследване на туристическия стимул в област Благоевград“, както и в Източния планов регион на БЮРМ. 12 организации в двете страни са получили ISO консултации за внедряване на система за управление на качеството /СУК/, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2015. Всеки триместър информационен бюлетин е разпространяван в пограничните региони на двете държави.

За повече информация, можете да посетите сайта на проекта на следния адрес: http://3.freshair-ipa.eu/bg/.
This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No 2014TC16I5CB006. The contents of this publication are the sole responsibility of Chamber of commerce and industry- Blagoevgrad and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

Статия 27.09.2017

Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез употребата на ИКТ, ISO консултации и метода на туристическия стимул между България и БЮРМ, финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България- Македония 2014-2020.
Партньори по проекта: Организация на жените- Щип, БЮРМ и Търговско-промишлена палата-Благоевград, България
На 28 септември 2017г. Търговско-промишлена палата- Благоевград организира Финална конференция в рамките на проект „Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез употребата на ИКТ, ISO консултации и метода на туристическия стимул между България и БЮРМ“, финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България- Македония 2014-2020.
Събитието ще се проведе в Бизнес центъра на ул. „Иван Михайлов“ 1, ет. 7. Регистрацията на участниците започва в 9:30ч. По време на конференцията ще бъдат представени и ще се дискутират следните теми:
Презентиране на проекта- общи цели и резултати
Представяне на резултати от дейност „Изследване на туристическия стимул в област Благоевград“
Представяне на резултати от дейност „ ISO консултации“ за внедряване на система за управление на качеството /СУК/, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2015
Представяне на сайта по проекта
Въпроси и отговори
Конференцията е отворена за всички заинтересовани страни!
This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No 2014TC16I5CB006. The contents of this publication are the sole responsibility of Chamber of commerce and industry- Blagoevgrad and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

Статия в. Струма 27.06.2017

Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез употребата на ИКТ, ISO консултации и метода на туристическия стимул между България и БЮРМ, финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България- Македония 2014-2020.
Партньори по проекта: Организация на жените- Щип, БЮРМ и Търговско-промишлена палата-Благоевград, България
На 28 юни 2017г. Търговско-промишлена палата- Благоевград организира Информационен ден в рамките на проект „Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез употребата на ИКТ, ISO консултации и метода на туристическия стимул между България и БЮРМ“, финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България- Македония 2014-2020.
Събитието ще се проведе в Бизнес центъра на ул. „Иван Михайлов“ 1, ет. 7. Регистрацията на участниците започва в 9:30ч. По време на Информационния ден ще бъдат представени и ще се дискутират следните теми:
• Презентиране на проекта- цели и резултати
• Презентиране на метода на туристическия стимул- инсентив пътувания
• Представяне на резултати от изследването на туристическия стимул в Благоевградска област
• Дискусия „Подобряване на туристическите атракции и създаване на нови туристически продукти в ЮЗР в резултат на изпълнение на проекти, финансирани по програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония“
• Представяне на дейността по внедряване на Система за управление накачеството /СУК/, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2015
• Презентиране на резултати по проекта, постигнати от Водещия партньор по проекта от БЮРМ
• Въпроси и отговори
Информационният ден е отворен за всички заинтересовани страни!
This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No 2014TC16I5CB006. The contents of this publication are the sole responsibility of Chamber of commerce and industry- Blagoevgrad and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

Статия в. Струма 19.05.2017

Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез употребата на ИКТ, ISO консултации и метода на туристическия стимул между България и БЮРМ, финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България- Македония 2014-2020.
Партньори по проекта: Организация на жените- Щип, БЮРМ и Търговско-промишлена палата-Благоевград, България
Дейности по проекта:
Основните дейности, които този проект включва са: ISO Консултации за 12 туристически организации (6 в България и 6 в БЮРМ), които осигуряват устойчивост от предишния проект FreshAir 2 и представляват утвърждаване на добри практики за увеличаване на икономическия капацитет на туристическия бизнес в трансграничния регион. Втората основна дейност е изследването на Туристическия стимул. Туристическият стимул е бизнес пътуване, която е предназначено да мотивира или да предизвика действия, като награда за тези действия от служители или бизнес партньори. Това насърчава лоялността на най-добрите таланти на всяка организация и насърчава увеличаване на туристическите потоци в региона. Изследването за туристическия стимул ще бъде направено в 11-те общини в Източния регион и в 14-те общини на област Благоевград и цели да установи колко фирми са готови да го използват като награда за своите служители и колко туристически атракциони са готови да предлагат такива туристически пакети, ваучери и др. за работодателите. В резултат ще бъде отпечатана и разпространена във всички общини от избраната област триезична книга за представяне на метода на туристическия стимул като средство за засилване на икономическата привлекателност на трансграничния регион. Бюлетин ще бъде отпечатан в 4 издания в България и БЮРМ, всеки триместър, с цел насърчаване на регионалните туристически атракции, хотели, предлагащи ваучери и пакети, като туристически стимул с акцент върху семейния бизнес като устойчивост на FRESHAIR 2, и ще се разпространява във всички общини на избираемата зона. Уеб страницата на проекта ще бъдe прикрепена към вече съществуващата интернет страница на проекта FRESH.AIR и ще бъде постоянно актуализиранa по време на изпълнението на проекта.
This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No 2014TC16I5CB006. The contents of this publication are the sole responsibility of Chamber of commerce and industry- Blagoevgrad and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

Още:

Основните дейности, които този проект включва са: ISO Консултации за 12 туристически организации (6 в България и 6 в БЮРМ), които осигуряват устойчивост от предишния проект FreshAir 2 и представляват утвърждаване на добри практики за увеличаване на икономическия капацитет на туристическия бизнес в трансграничния регион. Втората основна дейност е изследването на Туристическия стимул. Туристическият стимул е бизнес пътуване, която е предназначено да мотивира или да предизвика действия, като награда за тези действия от служители или бизнес партньори. Това насърчава лоялността на най-добрите таланти на всяка организация и насърчава увеличаване на туристическите потоци в региона. Изследването за туристическия стимул ще бъде направено в 11-те общини в Източния региона и в 14-те общини на област Благоевград и цели да установи колко фирми са готови да го използват като награда за своите служители и колко туристически атракциони са готови да предлагат такива туристически пакети, ваучери и др. за работодателите. В резултат ще бъде отпечатана и разпространена във всички общини от избраната област триезична книга за представяне на метода на туристическия стимул като средство за засилване на икономическата привлекателност на трансграничния регион. Бюлетин ще бъде отпечатан в 4 издания в България и БЮРМ, всеки триместър, с цел насърчаване на регионалните туристически атракции, хотели, предлагащи ваучери и пакети, като туристически стимул с акцент върху семейния бизнес като устойчивост на FRESHAIR 2, и ще се разпространява във всички общини на избираемата зона. Уеб страницата на проекта ще бъдe прикрепена към вече съществуващата интернет страница на проекта FRESH.AIR и ще бъде постоянно актуализиранa по време на изпълнението на проекта.

Резултати за постигане:

LПовишена конкурентоспособност на туристическите организации, следконсултации относно интеграцията на ISO стандарти (12 организации); увеличено трансгранично движение на хора и обмен на стоки и услуги в областта след изследванията и разпространението на резултатите от Туристическия стимул; публикуване и разпространение на туристически бюлетин (4 издания) в полза на пакетите за Туристически стимули и ваучери за насърчаване на трансграничното движение.


Резултати от изследване на туристическия стимул в област Благоевград - Информационен ден 28.06.2017


Презентация проект Fresh Air 3


Радио спот в mp3 формат - изтегли

Целеви групи:

Организации, действащи в областта на туризма; работодатели, служители, местни власти, неправителствени организации, местни заинтересовани страни

Популизиаране

95%

Насърчаване

93%

Информационна кампания

91%

ISO Стандарти

89%

Метод на туристическия стимул

Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез използване на ИКТ, ISO консултации и метода на туристическия стимул между България и БЮРМ; номер на проекта: CB006.1.23.135, договор за субсидия: РД-02-29-203/17.10.2016
Promotion of rural and mountain tourism through the use of ICT, ISO consultations and incentive travel method between Bulgaria and FYROM, No of project: CB006.1.23.135, No of Subsidy contract: RD-02-29-203/17.10.2016ИЗТЕГЛИ В PDF

Информационен ден 28.09.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 28.09.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 28.09.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 28.09.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 28.09.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 28.09.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 28.09.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Плакат 27.09.2017 - Благоевград

Информационен ден 29.06.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 29.06.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 29.06.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 29.06.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 29.06.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 29.06.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 29.06.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 29.06.2017 - Благоевград

Fresh Air 3

Информационен ден 29.06.2017 - Благоевград

FRESH AIR 3

Fresh Air 3

Photography

Fresh Air 3

Photography

Fresh Air 3

Photography

Fresh Air 3

Photography

Fresh Air 3

Photography

Fresh Air 3

Photography

Fresh Air 3

Photography

Fresh Air 3

Photography

Анкети

Попълни анекти за да определим до колко си запознат с Инсентивния туризъм
ИЗТЕГЛИ В PRF

Въпроси-работодатели:

Попълни онлайн тук

Въпроси-хотелиери:

Попълни онлайн тук

10000

над 10 000 целеви

200

Съвременни методи

10

Очаквани резултати

24/7

за Вашите въпроси

Информационен бюлетин

Ще намерите полезна и интересна информация във връзка с изпълненитео на проекта и друга туристическа информация

Информационен Бюлeтин Брой 4 Септември 2017

Септември 2017

НАСЪРЧАВАНЕ НА СЕЛСКИЯ И ПЛАНИНСКИЯ ТУРИЗЪМ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ, ISO КОНСУЛТАЦИИ И МЕТОД НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СТИМУЛ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И БЮРМ

Информационен Бюлeтин Брой 3 Юни 2017

Юни 2017

НАСЪРЧАВАНЕ НА СЕЛСКИЯ И ПЛАНИНСКИЯ ТУРИЗЪМ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ, ISO КОНСУЛТАЦИИ И МЕТОД НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СТИМУЛ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И БЮРМ

Информационен Бюлeтин Брой 2 Март 2017

Март 2017

НАСЪРЧАВАНЕ НА СЕЛСКИЯ И ПЛАНИНСКИЯ ТУРИЗЪМ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ, ISO КОНСУЛТАЦИИ И МЕТОД НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СТИМУЛ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И БЮРМ

Информационен Бюлeтин Брой 1 Януари 2017

Януари 2017

НАСЪРЧАВАНЕ НА СЕЛСКИЯ И ПЛАНИНСКИЯ ТУРИЗЪМ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ, ISO КОНСУЛТАЦИИ И МЕТОД НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СТИМУЛ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И БЮРМ

Инсентив пътувания

Януари 2017<

За да мотивирате персонала си да изпълнява своите задълженията по-ефективно и да гони поставените цели по настървено, организирайте групово или индивидуално наградно пътуване. Инсентив пътуванията са част от задължителните корпоративни събития. Поощрителните и наградните пътувания са един от най-ефективните методи за изразяване на благодарност към служители, клиенти, дистрибутори, дилъри и други сътрудници. Наградата поднесена под формата на пътуване е чудесен начин за изграждане и подобряване на авторитета на фирмата пред партньори и контрагенти. Инсентив пътуванията изразяват както високата оценка за добре свършена работа, така са и стимул за бъдещи успехи.Съществуват разнообразни идеи както за индивидуални инсентив пътувания, така и за групови пътувания. Индивидуалното пътуване се предлага във формата на красив пакет с ваучер за желаната дестинация. Груповите пътувания постигат по-високи резултати чрез подобряване комуникацията между страните при финансово по-изгодни параметри.

ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ

Януари 2017<

Пътуващите семинари са прекрасна възможност за съчетаване на полезното с приятното, където в неформална обстановка може да се представи нов продукт и да се проведе обучение.Лишен от дългите доклади, изобилстващи с графики и цифри, пътуващият семинар е подходяща форма за излизане извън стандартните рамки. Чрез съчетание със завладяващо пътуване в нетрадиционна атмосфера, наситена с емоционални преживявания, семинарът е очаквано и желано събитие.В зависимост от времето и бюджета програмите за пътуващи семинари могат да бъдат самолетни и автобусни.

Контакти

Търговско-промишлена палата - Благоевград

  • Address: 2700 Благоевград ул. "Тодор Александров" 23, ет. 6
  • Phone: 073/88 50 17, 073/88 50 18 // 0885 067 783, 0899 953 848
  • Email:palata_bl@abv.bg
  • Website: http://cci-bl.org/